Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 od 01.07.2017. godine, dana 28. studenoga 2022. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova – Ugradnja habajućeg sloja asfalta na OS-9 i OS-12 u I. fazi realizacije Gospodarske zone Kukuzovac, prema glavnom projektu prometnica I. faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac Sinj. Rok za dostavu ponuda je 05. prosinca 2022. godine u 12,00 sati. Pripadajuće dokumente možete preuzeti ispod ove objave.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

GRAFIKA

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru