About Božidar Jadrijević

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far Božidar Jadrijević has created 5 blog entries.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova – Ugradnja habajućeg sloja asfalta na OS-11, OS-13 (od križanja sa oSI 4 do križanja sa OSI 8) i OS-14

By |2023-05-08T09:49:24+02:0024 travnja, 2023|Novosti|

Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 i 4/2023, dana 24. travnja 2023. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova – Ugradnja habajućeg sloja asfalta na OS-11, OS-13 (od križanja sa oSI 4 do križanja sa OSI

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

By |2023-03-30T15:22:40+02:0030 ožujka, 2023|Novosti|

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2022. g. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U GOSPODARSKOJ ZONI KUKUZOVAC d.o.o. SINJ PLAN NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2023. GODINU FINANCIJSKI PLAN GZK d.o.o. SINJ ZA 2023. GODINU PLAN RADA GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA

Natječaj za prodaju/osnivanje prava građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj

By |2023-01-27T09:51:11+01:0027 siječnja, 2023|Novosti|

Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19), članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 02/21) i članka 11. Odluke o uvjetima i raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac (“Službeni

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova – Ugradnja habajućeg sloja asfalta na OS-9 i OS-12 u I. fazi realizacije Gospodarske zone Kukuzovac, prema glavnom projektu prometnica I. faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac Sinj, Obavijest o odabiru

By |2022-12-06T13:34:23+01:0028 studenoga, 2022|Novosti|

Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 od 01.07.2017. godine, dana 28. studenoga 2022. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova - Ugradnja habajućeg sloja asfalta na OS-9 i OS-12 u I. fazi realizacije Gospodarske zone

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK–SINJ

By |2022-10-11T15:14:25+02:0012 listopada, 2022|Novosti|

Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19), članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 02/21) i članka 11. Odluke o uvjetima i raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac

Go to Top