O Nama2022-06-09T15:38:16+02:00

Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o.

Društvo za razvitak, izgradnju i upravljanje gospodarskom zonom Kukuzovac

Prezentacija gospodarske zone Kukuzovac

Preuzmite prezentaciju

Osnovni podaci

Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o.

OIB: 13359120801
Tvrtka: GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o., društvo za razvitak, izgradnju i upravljanje gospodarskom zonom Kukuzovac
Skraćena tvrtka: GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o.
Sjedište: Sinj, Put Petrovca 12
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Poslovna banka: Zagrebačka banka; Broj žiro računa: 2360000-1101880606
Član Uprave: Diana Breko dipl.iur
Funkcija: član uprave
Ovlaštenje: zastupa pojedinačno i samostalno

Što Je Gospodarska Zona Kukuzovac?

  • Gospodarska zona Kukuzovac je poduzetnička zona uglavnom proizvodnog karaktera s primarnim ciljem ostvarenja gospodarskog razvoja Grada Sinja i Splitsko-dalmatinske županije u cjelini, a sve u svrhu otvaranja novih radnih mjesta.
  • Ukupne površine 156 ha u vlasništvu Grada Sinja
  • Zona u kojoj je moguće organizirati površine za gradnju pogona i brojnih pratećih sadržaja, parkiralište i zelene površine što sve čini područje vrlo atraktivnim za ulaganja
  • Zona udaljena oko 10 km od čvora Dugopolje na autocesti Zagreb – Split i to u pravcu Sinja.
    Smještena u lokacijski idealnom području Dalmatinske zagore koje gravitira zaleđu i graničnim područjima s jedne strane, kao i blizini Splita kao centra Jadrana s druge strane.

Odgovori na česta pitanja

Tko je nositelj izgradnje poduzetničke zone?2022-06-05T19:37:05+02:00

GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o.

Koji je naziv poduzetničke zone?2022-06-05T19:36:43+02:00

GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC

Jeste li usvojili prostorni plan općine/grada sa lokacijom zone ili je isti u postupku usvajanja ( navesti kada se očekuje usvajanje istoga )?2022-06-05T19:36:23+02:00

PROSTORNI PLAN DONESEN NA GRADSKOM VIJEĆU – IZRAĐEN DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE

Je li vaš ( važeći ) prostorni plan usklađen sa Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije?2022-06-05T19:35:59+02:00

DA

Kolika je površina zone?2022-06-05T19:35:45+02:00

157 ha

Koliko je lokacija zone udaljena od prometnica, državne, županijske ceste ili autoceste ( Zg.-St.-Db )?2022-06-05T19:35:25+02:00

NEPOSREDNO UZ PROMETNICU D1 ( SINJ-SPLIT-ZAGREB)

Jeste li izradili projektnu dokumentaciju infrastrukturnih priključaka ( raspleta ). Navesti u kojoj je fazi izrada iste?2022-06-05T19:35:08+02:00

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 1. FAZU (60 ha) JE IZRAĐENA I U POSJEDU SMO GRAĐEVINSKIH DOZVOLA ZA SVE INFRASTRUKTURNE SUSTAVE

Je li zona komunalno opremljena ( vodom, strujom, kanalizacijom )?2022-06-05T19:34:49+02:00

SVI INFRASTRUKTURNI PRIKLJUČCI SU DOVEDENI DO ZONE

Kolika su ulaganja u pripremu i komunalno opremanje zone?2022-06-05T19:34:29+02:00
a. dosadašnja ulaganja (2013.) 54.270.000,00 kn
b. potrebita ulaganja u ovoj fazi gradnje zone 2014. g. 2.000.000,00 kn
Navedite izvore financiranja?2022-06-05T19:33:10+02:00
a. vlastita sredstva grada/općine 44.461.000,00 kn ( 2013.)
b. sredstva županije 150.000,00 kn (REALIZIRANO U 2007.)
450.000,00 kn  (REALIZIRANO U 2008.)
500.000,00 kn  ( REALIZIRANO U 2009.)
250.000,00 kn (REALIZIRANO U 2010.)
150.000,00 kn (REALIZIRANO U 2011.)
250.000,00 kn (REALIZIRANO U 2012.)
150.000,00 KN (REALIZIRANO U 2013.)
c. ministarstvo gospodarstva 500.000,00 kn  (2005.)
600.000,00 kn  (2006.)
2.550.000,00 kn  (2008.)
2.500.000,00 kn  (2009.)
1.000.000,00 kn  (2010.)
500.000,00 kn (2011.)
950.000,00 kn (2012.)
956.531,00 kn (2013.)
d. Fond za regionalni razvoj 680.000,00 kn  (2009.)
e. Javna poduzeća 0
f. HBOR 0
g. Poslovne banke 0
h. Sredstva poduzetnika-investitora 0
i. Drugi izvori (donacije, pomoći i sl.) 0
Kako je riješen problem odvoza otpada za zonu?2022-06-05T19:30:35+02:00

ODVOZ NA GRADSKI DEPONIJ DO IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

Je li za vašu zonu izrađena studija utjecaja na okoliš?2022-06-05T19:30:19+02:00

IZRAĐENA I USVOJENA OD NADLEŽNIH TIJELA

Kako su riješeni vlasnički odnosi u zoni (privatno, općinsko/gradsko, vlasništvo poduzeća iz porfelja HFP, vlasništvo MORH-a, šumsko zemljište)?2022-06-05T19:30:01+02:00

157 ha U VLASNIŠTVU GRADA SINJA

Ako se radi o privatnom vlasništvu navedite približnu cijenu otkupa zemljišta?2022-06-05T19:29:40+02:00

POLOVINA ZEMLJIŠTA OTKUPLJENA (CIJENA PREMA POREZNOJ UPRAVI – 40,00 kn)

Jeste li ispitali interes poduzetnika za ulaganje u zonu (anketa, pisma namjere, predugovori, ugovori i sl.)?2022-06-05T19:29:05+02:00

PISMA NAMJERE, UGOVORENA KUPOPRODAJA ZEMLJIŠTA SA 34 INVESTITOROM. PRODANO cca. 25 ha

Koja je cijena građevinskog zemljišta te komunalno opremanje za krajnje korisnike (poduzetnike)?2022-06-05T19:28:15+02:00

35 kuna.

Jeste li predvidjeli olakšice za poduzetnike-investitore u zonu i koje (način plaćanja, oslobađanja od plaćanja komunalne naknade i dr.)?2022-06-05T19:26:38+02:00

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA I EVENTUALNO OVISNO O BROJU UPOSLENIH OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Planirani broj zaposlenih u zoni?2022-06-05T19:26:11+02:00

PLANIRA SE DO KRAJA IZGRADNJE 1. FAZE ZONE UPOSLITI CCA. 1.500 DJELATNIKA

Tko su osobe za vezu?2022-06-05T19:25:32+02:00

DIANA BREKO dipl.iur. mob: 099 215 41 99, te VELIBOR MILOŠEVIĆ dipl.oec. 021 821880, 021 822313,  mob: 099 215 41 88

*Priprema projektaobuhvaća izradu geodetskih snimki, prostornih i urbanističkih planova, studija utjecaja na okoliš, izmještanje nadzemnih ili podzemnih instalacije i dr.

Go to Top