Javni natječaj za izbor i imenovanje člana uprave – direktora/direktoricu trgovačkog društva Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj

By |2024-03-20T14:24:54+01:0020 ožujka, 2024|Novosti|

U skladu sa člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima („N.N.“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 18/23) i sukladno članku 14. st. 2. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj – pročišćeni tekst od 09. prosinca 2005. godine,

Natječaj za prodaju/osnivanje prava građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj

By |2024-03-01T08:59:10+01:001 ožujka, 2024|Novosti|

Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19), članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 02/21) i članka 11. Odluke o uvjetima i raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac (“Službeni

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova – Ugradnja habajućeg sloja asfalta na OS-5 i  OS-10 (obje od križanja sa OSI 4 do križanja sa OSI 8)

By |2024-02-22T11:10:42+01:0012 veljače, 2024|Novosti|

Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 i 4/2023, dana 12. veljače 2024. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova – Ugradnja habajućeg sloja asfalta na OS-5 i OS-10 (obje od križanja sa OSI 4 do križanja

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova – Ugradnja habajućeg sloja asfalta na OS-15

By |2023-11-19T13:24:55+01:006 studenoga, 2023|Novosti|

Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 i 4/2023, dana 6. studenoga 2023. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova – Ugradnja habajućeg sloja asfalta na OS-15 (od križanja sa OSI 4 do križanja sa OSI 8)

Natječaj za prodaju/osnivanje prava građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj

By |2023-10-19T10:06:09+02:0019 listopada, 2023|Novosti|

Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19), članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 02/21) i članka 11. Odluke o uvjetima i raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac (“Službeni

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova – Ugradnja habajućeg sloja asfalta na OS-11, OS-13 (od križanja sa oSI 4 do križanja sa OSI 8) i OS-14

By |2023-05-08T09:49:24+02:0024 travnja, 2023|Novosti|

Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 i 4/2023, dana 24. travnja 2023. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova – Ugradnja habajućeg sloja asfalta na OS-11, OS-13 (od križanja sa oSI 4 do križanja sa OSI

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

By |2023-11-03T11:12:47+01:0030 ožujka, 2023|Novosti|

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2022. g. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U GOSPODARSKOJ ZONI KUKUZOVAC d.o.o. SINJ PLAN NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2023. GODINU FINANCIJSKI PLAN GZK d.o.o. SINJ ZA 2023. GODINU PLAN RADA GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA

Natječaj za prodaju/osnivanje prava građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj

By |2023-01-27T09:51:11+01:0027 siječnja, 2023|Novosti|

Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19), članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 02/21) i članka 11. Odluke o uvjetima i raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac (“Službeni

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova – Ugradnja habajućeg sloja asfalta na OS-9 i OS-12 u I. fazi realizacije Gospodarske zone Kukuzovac, prema glavnom projektu prometnica I. faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac Sinj, Obavijest o odabiru

By |2022-12-06T13:34:23+01:0028 studenoga, 2022|Novosti|

Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 od 01.07.2017. godine, dana 28. studenoga 2022. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova - Ugradnja habajućeg sloja asfalta na OS-9 i OS-12 u I. fazi realizacije Gospodarske zone

Go to Top