Poziv za dostavu ponude za provedbu postupka javne nabave: Građevinski radovi na prometnicama privremenog spoja, OS 16A, Dionica 1, u III. fazi GZK, prema glavnom projektu prometne mreže, vodoopskrbe i sustava odvodnje III. faze realizacije GZK

By |2022-06-07T21:49:08+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 od 01.07.2017. godine, dana 22. studenoga 2021. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na prometnicama privremenog spoja , os 16A, dionica 1. u III. fazi GZK, prema glavnom projektu

1. IZMJENA PLANA NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2021. GODINU

By |2022-06-07T21:48:49+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

Temeljem članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 101/17 i 144/20)  i članka 11. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj – pročišćeni tekst, donosim 1. IZMJENU PLANA NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2021. GODINU

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

By |2022-06-07T21:48:16+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,  60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19 ), članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09, 02/13 i 02/18)   i članka 11. Odluke o uvjetima  i raspolaganja sa zemljištem na

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

By |2022-06-07T21:48:02+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

Dana 24. veljače 2021. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. – faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2,

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na prometnicama privremenog spoja, Dionica 2, u 3. fazi Gospodarske zone Kukuzovac

By |2022-06-07T21:47:48+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 od 1.07.2017. godine, dana 3. veljače 2021. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na prometnicama privremenog spoja, dionica 2, u 3. fazi GZK, prema glavnom projektu prometne mreže III

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

By |2022-06-07T21:45:46+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU MOŽETE PREUZETI OVDJE. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU MOŽETE PREUZETI OVDJE. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019. g. MOŽETE PREUZETI OVDJE. FINANCIJSKI PLAN GZK d.o.o. SINJ ZA 2020. GODINU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

By |2022-06-07T21:44:14+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

Dana 22. listopada 2020. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. – faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2,

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

By |2022-06-07T21:43:59+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

Dana 24. veljače 2020. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. – faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2,

Obavijest

By |2022-06-07T21:43:41+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

Ovim putem Vas obaviještavamo da je danas, 31.07.2019.g., završen proces pregleda i ocjene ponuda, a u otvorenom postupku nabave: Građevinski radovi - izgradnja infrastrukture dijela III faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac. Ovlašteni predstavnici Naručitelja donijeli su i objavili na EOJNu: 1. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (zajedno sa svim prilozima); 2. Odluku o odabiru

Go to Top