Olakšice

Koji su poticaji na poduzetnička ulaganja u zoni

– na ulaganja do 1,5 milion EUR i zapošljavanje 10 djelatnika, porez na dobit se plaća po stopi od 10%,
– na ulaganja od 1,5 -4,0 miliona EUR i zapošljavanje 30 djelatnika, porez na dobit se plaća po stopi od 7%,
– na ulaganja od 4,0 – 8,0 miliona EUR i zapošljavanje 50 djelatnika porez na dobit se plaća po stopi od 3%,
– na ulaganja preko 8,0 miliona EUR i zapošljavanje 75 djelatnika porez na dobit se ne plaća.

Oslobađanje od plaćanja poreza na dobit se može koristiti u roku od 10 godina od početne godine ulaganja!

– porez na dobit se plaća po stopi od 10% na ulaganja veća od 1 milion kuna

1. CIJENA ZEMLJIŠTA SE UMANJUJE ZA 10% ZA SVE INVESTITORE KOJI SVOJE OBJEKTE IZGRADE I STAVE U FUNKCIJU U ROKU OD 1 GODINE OD POTPISIVANJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA.

2. CIJENA ZEMLJIŠTA SE UMANJUJE ZA 10% ZA SVE INVESTITORE S PODRUČJA GRADA SINJA.

3. KOMUNALNI DOPRINOSI U GZK SE UMANUJU:
– proizvodne djelatnosti i hoteli-70%
– ostale poslovne djelatnosti-30%

4. KOMUNALNA NAKNADA U GZK SE UMANJUJE:
– u prvoj godini poslovanja-100%
– u drugoj godini poslovanja-75%
– u trećoj godini poslovanja-50%

–   Svi građani s prebivalištem na brdsko-planinskom područjima koji ostvare prihode po osnovi samostalnog i nesamostalnog rada prilikom sastavljanja godišnje porezne prijave koristit će osnovni porezni odbitak utvrđen za III skupinu područja posebne državne skrbi u visini od 2.400,00 kn (umjesto 1.800,00 kn)
ZAKON O POTICANJU ULAGANJA
ZAKON O BESCARINSKIM ZONAMA
ZAKON O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas već danas i detaljno se informirajte od prednostima poslovanja u gospodarskoj zoni Kukuzovac