Zona se prostire na 106,20 ha

organiziranih u 31 prostornu cjelinu

Prezentacija gospodarske zone Kukuzovac

PREUZMITE PREZENTACIJU

Gospodarska namjena zone

Gospodarska namjena (106,20 ha, organizirana u 31 prostornu cjelinu) omogućuje izgradnju proizvodno-poslovnih objekata:

  • proizvodni pogoni, obrtnički pogoni, skladišta, maloprodajna mjesta (trgovine, male robne kuće, izložbeni i slični prostori za prodaju – promocija vlastitih i drugih proizvoda), izložbeni prostori, uslužni objekti, administrativni objekti, mali ugostiteljski objekti i drugo.

Uslužni objekti smješteni su u središnjem dijelu gospodarske zone uz glavnu uzdužnu sabirnu ulicu u četiri prostorne cjeline. Namijenjeni su za:

  • izgradnja javnih i društvenih sadržaja, ugostiteljskih i turističkih sadržaja (smještajni dio – hoteli, pansioni, ugostiteljski dio – restorani, caffe bar, disko klub i dr.), zabavnih i sličnih sadržaja i sportskih sadržaja (unutarnji sportski objekti, vanjska igrališta, dječja igrališta i sl.).
URBANISTIČKI PLAN GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC U SINJU

Upotreba i namjena površina

Promet

Uvjeti korištenja

Načini i uvjeti građenja