Redizajn mrežnih stranica

By |2022-06-11T20:02:01+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

Poštovani posjetitelji, kako bi naše korisnike kvalitenije informirali te omogućili jednostavnije i ugodnije pretraživanje sadržaja redizajnirali smo naše mrežne stranice. Prelazak na noviju i moderniju platformu osigurava našim korisnicima jednostavniji i kvalitetniji pristup bitnim informacijama vezanim za gospodarsku zonu Kukuzovac. Uz izmjenu vizulanog identiteta mrežnih stranica, u tijeku su i nadopune sadržajnog dijela kojima ćemo

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK–SINJ

By |2022-06-07T21:52:34+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

 Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,  60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19), članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 02/21)   i članka 11. Odluke o uvjetima  i raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac

Poziv za dostavu ponude za provedbu postupka javne nabave: Građevinski radovi na prometnicama privremenog spoja, OS 16A, Dionica 1, u III. fazi GZK, PONOVLJENI POSTUPAK

By |2022-06-07T21:55:51+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE: GRAĐEVINSKI RADOVI NA PROMETNICAMA PRIVREMENOG SPOJA, OS 16A, DIONICA 1, U III. FAZI GZK, PREMA GLAVNOM PROJEKTU PROMETNE MREŽE III. FAZE REALIZACIJE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC JSN-5/2021-PONOVLJENI POSTUPAK. ODLUKA - PONOVLJENI POSTUPAK 1. GRAFIKA 2. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 3. TROŠKOVNIK

Poziv za dostavu ponude za provedbu postupka javne nabave: Građevinski radovi na prometnicama privremenog spoja, OS 16A, Dionica 1, u III. fazi GZK, prema glavnom projektu prometne mreže, vodoopskrbe i sustava odvodnje III. faze realizacije GZK

By |2022-06-07T21:49:08+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 od 01.07.2017. godine, dana 22. studenoga 2021. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na prometnicama privremenog spoja , os 16A, dionica 1. u III. fazi GZK, prema glavnom projektu

1. IZMJENA PLANA NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2021. GODINU

By |2022-06-07T21:48:49+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

Temeljem članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 101/17 i 144/20)  i članka 11. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj – pročišćeni tekst, donosim 1. IZMJENU PLANA NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2021. GODINU

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

By |2022-06-07T21:48:16+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,  60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19 ), članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09, 02/13 i 02/18)   i članka 11. Odluke o uvjetima  i raspolaganja sa zemljištem na

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

By |2022-06-07T21:48:02+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

Dana 24. veljače 2021. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. – faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2,

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na prometnicama privremenog spoja, Dionica 2, u 3. fazi Gospodarske zone Kukuzovac

By |2022-06-07T21:47:48+02:007 lipnja, 2022|News, Novosti|

Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 od 1.07.2017. godine, dana 3. veljače 2021. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na prometnicama privremenog spoja, dionica 2, u 3. fazi GZK, prema glavnom projektu prometne mreže III

Go to Top