POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE: GRAĐEVINSKI RADOVI NA PROMETNICAMA PRIVREMENOG SPOJA, OS 16A, DIONICA 1, U III. FAZI GZK, PREMA GLAVNOM PROJEKTU PROMETNE MREŽE III. FAZE REALIZACIJE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC
JSN-5/2021-PONOVLJENI POSTUPAK.

ODLUKA – PONOVLJENI POSTUPAK

1. GRAFIKA
2. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
3. TROŠKOVNIK