Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 od 1.07.2017. godine, dana 3. veljače 2021. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na prometnicama privremenog spoja, dionica 2, u 3. fazi GZK, prema glavnom projektu prometne mreže III faze Gospodarske zone Kukuzovac Sinj. Rok za dostavu ponuda je 11. veljače 2021. godine u 12,00 sati. Pripadajuće dokumente možete preuzeti ispod ove objave.

 

Poziv za dostavu ponude

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Ponudbeni list

Grafički prikaz

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja