Izjavu o nepostojanju sukoba interesa pri javnoj nabavi direktorice Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Diane Breko možete pruzeti ovdje.