U dosadašnjim strateškim razvojnim i prostorno planskim dokumentima Grada Sinja, kapitalni projekt u području ostvarivanja uvjeta za gospodarski razvitak Grada je Gospodarska zona Kukuzovac, južno od naselja Grada, a 10 km od čvora Dugopolje na auto cesti Zagreb-Split, na površini od 156 ha izvaredno povoljnog terena za ovu namjenu.

Grad Sinj je Prostornim planom Grada i Urbanističkim planom uređenja Gospodarske zone Kukuzovac  ostvario prostorno planske predpostavke za pripremu i razvijanje Zone.
U okviru pripreme za pristupanje realizaciji Gospodarske zone Kukuzovac Gradsko poglavarstvo je posebno definiralo Osnove za razvoj i faze projekta koja obuhvaća 57 ha zemljišta.

Registrirana je tvrtka za razvitak, izgradnju i upravljanje gospodarskom zonom Kukuzovac. Osnivač društva je Grad Sinj.
Tvrtka društva glasi: GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o.

U okviru ove gospodarske zone predivđena je i mogućnost formiranja slobodne bescarinske zone, što je obuhvaćeno županijskim planovima i definirano osnovanim društvom “Splitsko-dalmatinska zona” d.o.o.  na nivou Splitsko-dalmatinske županije.

Ističemo da je Grad Sinj obuhvaćen Zakonom o brdsko-planinskim (NN 12/02,32/02,117/03) područjima čije odredbe propisuju niz olakšica za poduzetnike.