a. dosadašnja ulaganja (2013.) 54.270.000,00 kn
b. potrebita ulaganja u ovoj fazi gradnje zone 2014. g. 2.000.000,00 kn