OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA I EVENTUALNO OVISNO O BROJU UPOSLENIH OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE