Evidenciju svih sklopljenih ugovora u 2016. godini možete preuzeti ovdje.