Temeljem članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 101/17 i 144/20)  i članka 11. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj – pročišćeni tekst, donosim

1. IZMJENU PLANA NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2021. GODINU