Dana 23. prosinca 2008.g. potpisan je Ugovor o građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture dijela prve (I) faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac s izvođačem radova Poduzeće za ceste d.d., Split. Ugovorom o građenju obuhvaćena je izgradnja 3,7 km prometnica sa nogostupom i javnom rasvjetom, vodoopskrbnim sustavom, sustavom odvodnje, elektromrežom i DTK-om. Ugovorena vrijednost radova je 19.795.559,54 kn neto, a rok izvođenja je 8 mjeseci. Trenutni broj investitora u I fazi realizacije Gospodarske zone Kukuzovac je 14 i svi su u postupku ishođenja lokacijskih dozvola za svoje poslovne objekte – svi sektor proizvodnja.

·  Dana 5. rujna oglašen je natječaj za Ustupanje radova na izgradnji komunalne infrastrukture dijela I faze Gospodarske zone Kukuzovac!
Natječaj je objavljen na Elektroničkom oglasniku Javne nabave Narodnih novina.        

· Dana 28. listopada izvršen je odabir najpovoljnije ponude o provedbi postupka javnog nadmetanja za izviđenje radova na izgradnji komunalne infrastrukture dijela I faze Gospodarske zone Kukuzovac. 

Od sedam pravovremeno pristiglih ponuda/ponuditelja u provedenom postupku Javne nabave,  kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja – Poduzeće za ceste Split d.d. , Hercegovačka 104., Split. 

Najpovoljnija ponudbena cijena iznosi  19.795.559,54 kuna, bez PDV-a! 

· Po zaključenom natječaju za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni kukuzovac, u tijeku je postupak  parcelacije i uvođenje novih poduzetnika/investitora u prostor  Zone.   

· Dana 30.  listopada oglašen je natječaj za Ustupanje usluga stručnog nadzora na izgradnji komunalne infrastrukture dijela I faze Gospodarske zone Kukuzovac!

Natječaj je objavljen na Elektroničkom oglasniku Javne nabave Narodnih novina.