Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 od 01.07.2017. godine, dana 22. studenoga 2021. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na prometnicama privremenog spoja , os 16A, dionica 1. u III. fazi GZK, prema glavnom projektu prometne mreže, vodoopskrbe i sustava odvodnje III. faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac.

1. Grafika.pdf
2. POZIV NA DOSTAVU PONUDA
3. TROŠKOVNIK.xls

– Zapisnik o otvaranju ponuda
– Obavijest o poništenju postupka