Dana, 16. rujna,  u Gradskoj vijećnici Grada Sinja potpisan je Ugovor o građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture drugog dijela I faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac između investitora Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj i na javnom nadmetanju između 10 ponuditelja odabranog izvođača radova tvrtke CESTAR d.o.o. iz Splita.

Ugovor je u ime investitora potpisala direktorica GZK d.o.o. Sinj, Diana Breko, dipl.iur., a u ime izvođača direktor Jozo Rako, dipl.iur.

Vrijednost investicije je 12.752.719,53 kune, a rok izvođenja radova je 6 mjeseci od momenta uvođenja izvođača u posao, a po završetku ugovorenih radova, bit će potpuno komunalno opremljena prva faza Gospodarske zone Kukuzovac i time stvoreni svi uvjeti za nesmetan ulazak investitora u zonu i započimanje obavljanja njihove registrirane djelatnosti.

Natječaj za kupnju preostalog dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta bit će objavljen nakon donošenja zaključka o prodaji/osnivanju prava građenja na predmetnim nekretninama od strane Gradskog vijeća Grada Sinja.

Zbog iskazanog interesa poduzetnika za ulaganja u našu radnu zonu pripremljena je dokumentacija za nadmetanje za nabavku usluge projektiranja, odnosno izrade glavnih i izvedbenih projekata svih sustava infrastrukture II faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac, a sam poziv za nadmetanje bit će objavljen u slijedećih nekoliko dana.