Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi («N.N.» br. 90/11) i članka 11. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj – pročišćeni tekst, donosim Plan nabave Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2012. godinu.

Plan nabave Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2012. godinu možete preuzeti ovdje.