Ovim putem Vas obaviještavamo da je danas, 31.07.2019.g., završen proces pregleda i ocjene ponuda, a u otvorenom postupku nabave: Građevinski radovi – izgradnja infrastrukture dijela III faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja donijeli su i objavili na EOJNu:
1. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (zajedno sa svim prilozima);
2. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.