a. vlastita sredstva grada/općine 44.461.000,00 kn ( 2013.)
b. sredstva županije 150.000,00 kn (REALIZIRANO U 2007.)
450.000,00 kn  (REALIZIRANO U 2008.)
500.000,00 kn  ( REALIZIRANO U 2009.)
250.000,00 kn (REALIZIRANO U 2010.)
150.000,00 kn (REALIZIRANO U 2011.)
250.000,00 kn (REALIZIRANO U 2012.)
150.000,00 KN (REALIZIRANO U 2013.)
c. ministarstvo gospodarstva 500.000,00 kn  (2005.)
600.000,00 kn  (2006.)
2.550.000,00 kn  (2008.)
2.500.000,00 kn  (2009.)
1.000.000,00 kn  (2010.)
500.000,00 kn (2011.)
950.000,00 kn (2012.)
956.531,00 kn (2013.)
d. Fond za regionalni razvoj 680.000,00 kn  (2009.)
e. Javna poduzeća 0
f. HBOR 0
g. Poslovne banke 0
h. Sredstva poduzetnika-investitora 0
i. Drugi izvori (donacije, pomoći i sl.) 0