PROSTORNI PLAN DONESEN NA GRADSKOM VIJEĆU – IZRAĐEN DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE