POLOVINA ZEMLJIŠTA OTKUPLJENA (CIJENA PREMA POREZNOJ UPRAVI – 40,00 kn)