PICTURE GALLERY

Izgradnja poslovnog objekta PIVOVARA MAJIĆ d.o.o., Trilj

Gospodarska zona Kukuzovac – kolovoz 2013.g.

Izgradnja poslovnog objekta ABES d.o.o., Split

Izgradnja poslovnog objekta Obrt BRAĆA, Sinj

Izgradnja poslovnog objekta LISKA d.o.o. Sinj

Izgradnja poslovnog objekta LAGERMAX ZAGREB d.o.o., Zagreb

Izgradnja poslovnog objekta KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o., Split

Izgradnja poslovnog objekta LOGISTIKA VIOLETA d.o.o., Sv. Ivan Zelina

Izgradnja poslovnog objekta “Inter S.T.E.E.L. d.o.o.”, Dicmo

Gospodarska zona Kukuzovac – lipanj 2012. g

Posjet ministra poduzetništva i obrta Gordana Marasa GZ Kukuzovac 20.04.2012.g

Izgradnja poslovnog objekta “MIKREZ” d.o.o., Split

Izgradnja poslovnog objekta “Delicije Marović” d.o.o., Sinj

Izgradnja poslovnog objekta “PIRSON MONTAŽA” d.o.o. iz Klisa

Izgradnja poslovnog objekta “OLASAGASTI” d.o.o. iz Komiže

Izgradnja poslovnog objekta Obrta “C-MONT” iz Glavica

Izgradnja poslovnog objekta Kalup d.o.o., Gornji Bitelić

Izgradnja poslovnog objekta “ALCA ZAGREB” d.o.o. iz Zagreba

Svečanost otvaranja radova na prvom objektu koji se počinje graditi na području Gospodarske zone Kukuzovac Sinj, investitora „ALCA ZAGREB” d.o.o.

Prezentacija GZ Kukuzovac u Sarajevu 25. ožujka 2010. g

Radovi na izgradnji 1. faze GZ Kukuzovac-siječanj 2010.

Radovi na izgradnji 1. faze GZ Kukuzovac – studeni 2009. g.

Radovi na izgradnji 1. faze GZ Kukuzovac – listopad 2009

Radovi na izgradnji 1. faze GZ Kukuzovac – lipanj 2009

Posjet ministra regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske Petra Čobankovića GZ Kukuzovac RSS Syndication

Početak radova na izgradnji 1. faze GZ Kukuzovac