Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj na temelju čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj (br. 67/2014), objavljuje poziv za dostavu ponude sa pratećom dokumentacijom u postupku bagatelne nabave ev.br.1/2015, objavljenom na službenim stranicama Društva www.gzk.hr od 2. ožujka 2015. godine, za predmet nabave: Izrada glavnih-izvedbenih projetata sustava infrastrukture III faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac – Sinj, koja se može preuzeti ispod objave. 

Poziv za dostavu ponude

Projektni zadatak

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Obavijest o odabiru ponude možete preuzeti ovdje.