KONTAKTI

Adresa: Dragašev prolaz 24; 21230 Sinj
e-mail: gzksinj@gmail.com
Telefon: + 385 (0)21 708 630
Fax: + 385 (0)21 826 591
Mob: + 385 (0)99 3769 662

Pošalji upit
O nama

Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o.

OIB: 13359120801
Matični broj: 2028646
Tvrtka: GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o., društvo za razvitak, izgradnju i upravljanje gospodarskom zonom Kukuzovac, d.o.o.
Skraćena tvrtka: GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o.
Sjedište: Sinj, Put Petrovca 12
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Poslovna banka: Zagrebačka banka; Broj žiro računa: 2360000-1101880606
Član Uprave: Diana Breko dipl.iur
Funkcija: član uprave
Ovlaštenje: zastupa pojedinačno i samostalno

Što je Gospodarska zona Kukuzovac?

  • Gospodarska zona Kukuzovac je poduzetnička zona uglavnom proizvodnog karaktera s primarnim ciljem ostvarenja gospodarskog razvoja Grada Sinja i Splitsko-dalmatinske županije u cjelini, a sve u svrhu otvaranja novih radnih mjesta.
  • Ukupne površine 156 ha u vlasništvu Grada Sinja
  • Zona u kojoj je moguće organizirati površine za gradnju pogona i brojnih pratećih sadržaja, parkiralište i zelene površine što sve čini područje vrlo atraktivnim za ulaganja
  • Zona udaljena oko 10 km od čvora Dugopolje na autocesti Zagreb – Split i to u pravcu Sinja.
    Smještena u lokacijski idealnom području Dalmatinske zagore koje gravitira zaleđu i graničnim područjima s jedne strane, kao i blizini Splita kao centra Jadrana s druge strane.

Prezentacija Zone

Prezentacija Gospodarske zone Kukuzovac 1,209.34 Kb
Clicks: [3801]
Prezentacija Gospodarske zone Kukuzovac u PowerPointu
Updated On: 3/14/2006

GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC

R.B.

OPIS AKTIVNOSTI

REALIZACIJA

1.

Nositelj izgradnje poduzetničke zone

GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o.

2.

Naziv poduzetničke zone

GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC

3.

Jeste li usvojili prostorni plan općine/grada sa lokacijom zone ili je isti u postupku usvajanja ( navesti kada se očekuje usvajanje istoga )

PROSTORNI PLAN DONESEN NA GRADSKOM VIJEĆU

IZRAĐEN DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE

4.

Je li vaš ( važeći ) prostorni plan usklađen sa Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije

DA

5.

Površina zone

157 ha

6.

Koliko je lokacija zone udaljena od prometnica, državne, županijske ceste ili autoceste ( Zg.-St.-Db )

NEPOSREDNO UZ PROMETNICU D1 ( SINJ-SPLIT-ZAGREB)

7.

Jeste li izradili projektnu dokumentaciju infrastrukturnih priključaka ( raspleta ). Navesti u kojoj je fazi izrada iste.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 1. FAZU (60 ha) JE IZRAĐENA I U POSJEDU SMO GRAĐEVINSKIH DOZVOLA ZA SVE INFRASTRUKTURNE SUSTAVE

8.

Je li zona komunalno opremljena 
( vodom, strujom,
kanalizacijom )

SVI INFRASTRUKTURNI PRIKLJUČCI SU DOVEDENI DO ZONE

9.

Ulaganje u pripremu* i komunalno opremanje zone:

 

a. dosadašnja ulaganja (2013.)

54.270.000,00 kn

 

b. potrebita ulaganja u ovoj fazi gradnje zone 2014. g.

2.000.000,00 kn

10.

Navesti izvore financiranja

 

 

a. vlastita sredstva grada/općine

44.461.000,00 kn ( 2013.)

 

b. sredstva županije

150.000,00 kn (REALIZIRANO U 2007.)
450.000,00 kn  (REALIZIRANO U 2008.)
500.000,00 kn  ( REALIZIRANO U 2009.)
250.000,00 kn (REALIZIRANO U 2010.)
150.000,00 kn (REALIZIRANO U 2011.)
250.000,00 kn (REALIZIRANO U 2012.)
150.000,00 KN (REALIZIRANO U 2013.)

 

c. ministarstvo gospodarstva

500.000,00 kn  (2005.)
600.000,00 kn  (2006.)
2.550.000,00 kn  (2008.)
2.500.000,00 kn  (2009.)
1.000.000,00 kn  (2010.)
500.000,00 kn (2011.)
950.000,00 kn (2012.)
956.531,00 kn (2013.)

 

d. Fond za regionalni razvoj

680.000,00 kn  (2009.)

 

e. Javna poduzeća

0

 

f. HBOR

0

 

g. Poslovne banke

0

 

h. Sredstva poduzetnika-investitora

0

 

i. Drugi izvori (donacije, pomoći i sl.)

0

11.

Kako je riješen problem odvoza otpada za zonu

ODVOZ NA GRADSKI DEPONIJ DO IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

12.

Je li za vašu zonu izrađena studija utjecaja na okoliš

IZRAĐENA I USVOJENA OD NADLEŽNIH TIJELA

13.

Kako su riješeni vlasnički odnosi u zoni (privatno, općinsko/gradsko, vlasništvo poduzeća iz porfelja HFP, vlasništvo MORH-a, šumsko zemljište)

157 ha U VLASNIŠTVU GRADA SINJA 

14.

Ako se radi o privatnom vlasništvu navedite približnu cijenu otkupa zemljišta

POLOVINA ZEMLJIŠTA OTKUPLJENA (CIJENA PREMA POREZNOJ UPRAVI-40,00 kn)

15.

Jeste li ispitali interes poduzetnika za ulaganje u zonu (anketa, pisma namjere, predugovori, ugovori i sl.)

PISMA NAMJERE
UGOVORENA KUPOPRODAJA ZEMLJIŠTA SA 34 INVESTITOROM
PRODANO cca. 25 ha

16.

Navesti cijenu građevinskog zemljišta te komunalno opremanje za krajnje korisnike (poduzetnike)

35 KUNA

17.

Jeste li predvidjeli olakšice za poduzetnike-investitore u zonu i koje (način plaćanja, oslobađanja od plaćanja komunalne naknade i dr.)?

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA I EVENTUALNO OVISNO O BROJU UPOSLENIH OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE  NAKNADE

18.

Planirani broj zaposlenih u zoni (navesti broj zaposlenih tijekom izgradnje zone te broj zaposlenih nakon njezine izgradnje).

PLANIRA SE DO KRAJA IZGRADNJE 1. FAZE ZONE UPOSLITI CCA. 1.500 DJELATNIKA

19.

Osoba za vezu

DIANA BREKO dipl.iur. mob: 099 215 41 99
VELIBOR MILOŠEVIĆ dipl.oec.
021 821880, 021 822313,  mob: 099 215 41 88

*Priprema obuhvaća izradu geodetskih snimki, prostornih i urbanističkih planova, studija utjecaja na okoliš, izmještanje nadzemnih ili podzemnih instalacije i dr.

 
 
Autorska prava (c) Gospodarska zona Kukuzovac

/

Design and development   ,    CMS technologies