KONTAKTI

Adresa: Dragašev prolaz 24; 21230 Sinj
e-mail: gzksinj@gmail.com
Telefon: + 385 (0)21 708 630
Fax: + 385 (0)21 826 591
Mob: + 385 (0)99 3769 662

Pošalji upit
Početna

Građevinski radovi na prometnicama privremenog spoja, OS 16A, Dionica 1, u III. fazi GZK, PONOVLJENI POSTUPAK

Poziv za dostavu ponude za provedbu postupka javne nabave: Građevinski radovi na prometnicama privremenog spoja, OS 16A, Dionica 1, u III. fazi GZK, PONOVLJENI POSTUPAK

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE: GRAĐEVINSKI RADOVI NA PROMETNICAMA PRIVREMENOG SPOJA, OS 16A, DIONICA 1, U III. FAZI GZK, PREMA GLAVNOM PROJEKTU PROMETNE MREŽE III. FAZE REALIZACIJE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC
JSN-5/2021-PONOVLJENI POSTUPAK.

ODLUKA - PONOVLJENI POSTUPAK

1. GRAFIKA
2. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
3. TROŠKOVNIK

Poziv za dostavu ponude za provedbu postupka javne nabave: Građevinski radovi na prometnicama privremenog spoja, OS 16A, Dionica 1, u III. fazi GZK, prema glavnom projektu prometne mreže, vodoopskrbe i sustava odvodnje III. faze realizacije GZK

Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 od 01.07.2017. godine, dana 22. studenoga 2021. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na prometnicama privremenog spoja , os 16A, dionica 1. u III. fazi GZK, prema glavnom projektu prometne mreže, vodoopskrbe i sustava odvodnje III. faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac.

1. Grafika.pdf
2.
POZIV NA DOSTAVU PONUDA
3. TROŠKOVNIK.xls

Zapisnik o otvaranju ponuda
Obavijest o poništenju postupka

1. IZMJENA PLANA NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2021. GODINU

Temeljem članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 101/17 i 144/20)  i članka 11. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj – pročišćeni tekst, donosim

1. IZMJENU PLANA NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2021. GODINU

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,  60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19 ), članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09, 02/13 i 02/18)   i članka 11. Odluke o uvjetima  i raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac ("Službeni glasnik Grada Sinja" broj 08/11,09/11, 11/11, 03/15, 04/15 i 03/20),  gradonačelnik Grada Sinja  Miro Bulj, dana 13. rujna 2021. godine,  objavljuje Natječaj za prodaju/osnivanje prava  građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac - Sinj.


NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Dana 24. veljače 2021. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. – faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2, 5 kn/m2 i 1 kn/m2 prema kriterijima i uvjetima natječaja. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave ove obavijesti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na mobitel 099/3769662 ili 099/2170930 od 9 do 14 sati svakog radnog dana.
Tekst natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ispod ove objave
.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na prometnicama privremenog spoja, Dionica 2, u 3. fazi Gospodarske zone Kukuzovac

Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 od 1.07.2017. godine, dana 3. veljače 2021. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na prometnicama privremenog spoja, dionica 2, u 3. fazi GZK, prema glavnom projektu prometne mreže III faze Gospodarske zone Kukuzovac Sinj. Rok za dostavu ponuda je 11. veljače 2021. godine u 12,00 sati. Pripadajuće dokumente možete preuzeti ispod ove objave.

Poziv za dostavu ponude

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Ponudbeni list

Grafički prikaz

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
 

Objava financijskog plana i Plana nabave GZK d.o.o. za 2021. godinu

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU MOŽETE PREUZETI OVDJE.REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019. g. MOŽETE PREUZETI OVDJE.FINANCIJSKI PLAN GZK d.o.o. SINJ ZA 2020. GODINU MOŽETE PREUZETI
OVDJE.

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Dana 22. listopada 2020. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. – faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2, 5 kn/m2 i 1 kn/m2 prema kriterijima i uvjetima natječaja. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave ove obavijesti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na mobitel 099/3769662 ili 099/2170930 od 9 do 14 sati svakog radnog dana.

Natječaj GZK

Opći i posebni uvjeti

Upute ponuditeljima

Grafički prikaz

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Dana 24. veljače 2020. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. – faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2, 5 kn/m2 i 1 kn/m2 prema kriterijima i uvjetima natječaja. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave ove obavijesti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na mobitel 099/3769662 ili 099/2170930 od 9 do 14 sati svakog radnog dana.

Tekst natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ispod ove objave.

Obavijest

Ovim putem Vas obaviještavamo da je danas, 31.07.2019.g., završen proces pregleda i ocjene ponuda, a u otvorenom postupku nabave: Građevinski radovi - izgradnja infrastrukture dijela III faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja donijeli su i objavili na EOJNu:
1. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (zajedno sa svim prilozima);
2. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Dana 27. svibnja 2019. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. – faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2, 5 kn/m2 i 1 kn/m2 prema kriterijima i uvjetima natječaja. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave ove obavijesti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na mobitel 099/3769662 ili 099/2170930 od 9 do 14 sati svakog radnog dana.

Tekst natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ispod ove objave.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2018. g. MOŽETE PREUZETI OVDJE.

PLAN NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2019. GODINU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

IZMJENE PLANA NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2019. GODINU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

IZJAVU O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA PRI SKLAPANJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI MOŽETE PREUZETI OVDJE.

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Dana 25. veljače 2019. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. – faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2, 5 kn/m2 i 1 kn/m2 prema kriterijima i uvjetima natječaja. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave ove obavijesti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na mobitel 099/3769662 ili 099/2170930 od 9 do 14 sati svakog radnog dana.
Tekst natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ispod ove objave.

Natječaj GZK, veljača 2019.

Opći i posebni uvjeti

Upute ponuditeljima

Grafički prikaz

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Dana 22. listopada 2018. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. - faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2, 5 kn/m2 i 1 kn/m2 prema kriterijima i uvjetima natječaja. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave ove obavijesti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-627, 099/3121802 ili 021/708-603, 099/2170930, od 12 do 15 sati svakog radnog dana.
Tekst natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ispod ove objave.

Natječaj GZK, listopad 2018.

Opći i posebni uvjeti

Upute ponuditeljima

Grafički prikaz

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na prometnicama privremenog spoja u 3. fazi GZK


Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 od 1. srpnja 2017. godine, 8. kolovoza  2018. godine, objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na prometnicama privremenog spoja u 3. fazi GZK, prema glavnom projektu prometne mreže III faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac. Rok za dostavu ponuda je 17. kolovoza 2018. godine u 12,00 sati. Pripadajuće dokumente možete preuzeti ispod ove objave.

Poziv za dostavu ponude

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Ponudbeni list

Izjava o izvršenom pregledu lokacije

Grafički prikaz

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Dana 2. kolovoza 2018. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. - faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2, 5 kn/m2 i 1 kn/m2 prema kriterijima i uvjetima natječaja. Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave ove obavijesti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-627, 099/3121802 ili  021/708-603, 099/2170930, od 12 do 15 sati svakog radnog dana.
Tekst  natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ispod ove objave.

Natječaj GZK, kolovoz 2018.

Opći i posebni uvjeti

Upute ponuditeljima

Grafički prikaz

PLAN NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2018. GODINU MOŽETE PREZETI OVDJE.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Dana 17. travnja 2018. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. - faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2, 5 kn/m2 i 1 kn/m2 prema kriterijima i uvjetima natječaja. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave ove obavijesti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-627, 099/3121802 ili  021/708-603, 099/2170930, od 12 do 15 sati svakog radnog dana.
Tekst  natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ispod ove objave.

Natječaj GZK, travanj 2018.

Opći i posebni uvjeti

Upute ponuditeljima

Grafički prikaz

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2017. g. MOŽETE PREUZETI OVDJE.

PLAN NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2017. GODINU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

IZJAVU O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA PRI SKLAPANJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI MOŽETE PREUZETI OVDJE.
 

IZJAVU O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA PRI SKLAPANJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Dana 11. prosinca 2017. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. - faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2, 5 kn/m2 i 1 kn/m2 prema kriterijima i uvjetima natječaja. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave ove obavijesti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-627, 099/3121802 ili  021/708-603, 099/2170930, od 12 do 15 sati svakog radnog dana.
Tekst  natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ispod ove objave.

Natječaj GZK, prosinac 2017.

Opći i posebni uvjeti

Upute ponuditeljima

Grafički prikaz

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK - SINJ

Dana 1. rujna 2017. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. - faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2, 5 kn/m2 i 1 kn/m2 prema kriterijima i uvjetima natječaja. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave ove obavijesti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-627, 099/3121802 ili  021/708-603, 099/2170930, od 12 do 15 sati svakog radnog dana.
Tekst  natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ispod ove objave.

Natječaj GZK, rujan 2017.

Opći i posebni uvjeti

Upute ponuditeljima

Grafički prikaz

EVIDENCIJU SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2016. g.

Evidenciju svih sklopljenih ugovora u 2016. godini možete preuzeti ovdje.

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Dana 21. listopada 2016. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. - faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2, 5 kn/m2 i 1 kn/m2 prema kriterijima i uvjetima natječaja. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave ove obavijesti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-627, 099/3121802 ili  021/708-603, 099/2170930, od 12 do 15 sati svakog radnog dana.

Tekst  natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ispod ove objave.

Natječaj GZK, listopad 2016

Opći i posebni uvjeti

Upute ponuditeljima

Grafički prikaz

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Dana 13. travnja 2016. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. - faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2, 5 kn/m2 i 1 kn/m2 prema kriterijima i uvjetima natječaja. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave ove obavijesti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-627, 099/3121802 ili  021/708-603, 099/2170930, od 12 do 15 sati svakog radnog dana.

Tekst  natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ispod ove objave.


Natječaj GZK, travanj 2016

Opći i posebni uvjeti

Upute ponuditeljima

Grafički prikaz

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2015. g. MOŽETE PREUZETI OVDJE.

PLAN NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2016. GODINU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o. SINJ NE SMIJE SKLAPATI UGOVOR O JAVNOJ NABAVI MOŽETE PREUZETI OVDJE.

IZJAVU O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA PRI SKLAPANJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI MOŽETE PREUZETI OVDJE.

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Dana 03. srpnja 2015. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. - faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2, uz mogućnost kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni (što predstavlja potporu male vrijednosti) koja iznosi 15 kn/m2, 5 kn/m2 i 1 kn/m2 prema kriterijima i uvjetima natječaja. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave ove obavijesti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-627, 0993121802 ili  021/708-603, 0992170930, od 12 do 15 sati svakog radnog dana.

Tekst  natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ispod ove objave.

Natječaj GZK, srpanj 2015.

Opći i posebni uvjeti

Upute ponuditeljima

Grafički prikaz

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Dana 02. svibnja 2015. godine Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. - faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave ove obavijesti.Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-627, 021/708-603 ili 099/2170930, od 12 do 15 sati svakog radnog dana.Tekst  natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ispod ove objave.

Natječaj GZK, svibanj 2015.

Opći i posebni uvjeti

Upute ponuditeljima

Grafički prikaz

PLAN NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2015. GODINU

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi («N.N.» br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 11. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj – pročišćeni tekst, donosim Plan nabave Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2015. godinu.

Plan nabave Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Bagatelna nabava – Izrada glavnih-izvedbenih projekta sustava infrastrukture (prometnice, vodoopskrba, odvodnja i elektromreža, javna rasvjeta i DTK) III faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj

Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj na temelju čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj (br. 67/2014), objavljuje poziv za dostavu ponude sa pratećom dokumentacijom u postupku bagatelne nabave ev.br.1/2015, objavljenom na službenim stranicama Društva www.gzk.hr od 2. ožujka 2015. godine, za predmet nabave: Izrada glavnih-izvedbenih projetata sustava infrastrukture III faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac – Sinj, koja se može preuzeti ispod objave. 

Poziv za dostavu ponude

Projektni zadatak

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanjuObavijest o odabiru ponude možete preuzeti ovdje.

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Dana 25. veljače 2015. godine Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I. - faze izgradnje zone, kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave ove obavijesti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-627, 021/708-603 ili 099/2170930, od 12 do 15 sati svakog radnog dana.

Tekst  natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ispod ove objave.


Natječaj GZK, veljača 2015

Opći i posebni uvjeti

Upute ponuditeljima

Grafički prikaz

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2014.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za razdoblje 01.01.-31.12.2014.g. možete pruzeti ovdje.

PLAN NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2014. GODINU

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi («N.N.» br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 11. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj – pročišćeni tekst, donosim donosim Plan nabave Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2014. godinu.

Plan nabave Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2014. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o obavljenoj reviziji

Izvješće o obavljenoj reviziji Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. možete preuzeti ovdje.

Predstavnici stranih veleposlanstava posjetili Gospodarsku zonu Kukuzovac

     

U sklopu dvodnevnog službenog boravka u Splitsko-dalmatinskoj županiji, predstavnici stranih veleposlanstava akreditiranih u Republici Hrvatskoj, posjetili su dana 11.travnja 2014. godine Gospodarsku zonu Kukuzovac, kojom prigodom su obišli dva aktivna poduzetnika u zoni, pršutanu Delicije Marović d.o.o. i pogon za soljenje i filetiranje ribe Olasagasti d.o.o.
U objektu Delicije Marović upoznali su se sa proizvodnim procesom i degustirali autohtoni dalmatinski pršut, kao i u pogonu Olasagasti gdje ih je vlasnik Jon Olasagasti Goya proveo kroz proizvodne hale i počastio sa filetiranim inćunima.
Posjetu su nazočili i predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, kao i predstavnici organizatora Županijske gospodarske komore iz Splita.
Tijekom boravka u Gospodarskoj zoni Kukuzovac, uvaženi gosti su iskazali zadovoljstvo komunalnom opremljenošću zone i spremnošću prihvata stranih investicija, a na odlasku su zahvalili domaćinima na iscrpnoj prezentaciji i srdačnom prijemu.

Nova četiri investitora u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj

Zamjenica gradonačelnika Grada Sinja, Kristina Križanac prihvatila je Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac, na području cijele I. faze izgradnje i donijela zaključke o odabiru i prihvaćanju ponuda, četiri ponuditelja koji su iskazali interes za kupnju zemljišta na području GZK- Sinj, po natječaju od 26. veljače 2014. godine.

Radi se o slijedećim investitorima:
- „BALINICE“ d.o.o., Otok,
- „NEIR“ d.o.o., Split,
- „BAZENSKA TEHNIKA“ d.o.o., Dicmo,
-  Luka Jurčević, Vojnić Sinjski 75, vl. obrta „Jurčević & D.L.“

koji su iskazali interes za kupnju ukupno 18.130 metara četvornih.

S imenovanim investitorima u slijedećih 15 dana biti će zaključeni Predugovori o kupoprodaji zemljišta, a dovršetkom planiranih investicija posao na Gospodarskoj zoni Kukuzovac bi pronašlo novih cca. 30 radnika.

U Sinju predstavljen ‘Poduzetnički impuls 2014.’


U organizaciji Gospodarske zone Kukuzovac i Poduzetničkog centra Sinj u hotelu Alkar 21. ožujka 2014. godine održano je predstavljanje ‘Poduzetničkog impulsa 2014. godine’.
Za ovaj program poticanja poduzetništva Ministarstvo poduzetništva i obrta osiguralo je 1,26 milijardi kuna, a namijenjen je malim i srednjim poduzetnicima. Opširnije...
IZVOR:
WWW.FERATA.HR

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

Dana 26. veljače 2014. godine Grad Sinj raspisao je natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I.- faze izgradnje zone kojim se početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđuje u visini od 35 kn/m2. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave ove obavijesti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-627, 021/708-603 ili 099/2170930, od 12 do 15 sati svakog radnog dana.

Tekst  natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ispod ove objave.

1. Natječaj GZK, veljača 2014.
2. Opći i posebni uvjeti
3. Upute ponuditeljima
4. Grafički prikaz

Popis korisnika sponzorstva

Temeljem čl. 11. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, direktorica Društva objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija odobrenih od strane Društva u 2013. godini.

Popis korisnika sponzorstva možete preuzeti ovdje

Fotogalerija

                                            
Nove fotografije u fotogaleriji>>

GZK na sajmu SASO


Gospodarska zona Kukuzovac s poduzetnicima Kalup d.o.o. i Delicije Marović d.o.o. nastupila je na ovogodišnjem sajmu SASSO koji se održao u Splitu od 23. do 27. listopada 2013. g.
U okviru Sajma SASSO održani su i 7. Međunarodni gospodarski susreti, pod nazivom
B2B@SASOfair 2013., koji su se održali pod pokroviteljstvom Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Split, uz potporu partnera iz Europske poduzetničke mreže. Na tim gospodarskim susretima predstavnik Gospodarske zone Kukuzovac Velibor Milošević održao je bilateralne sastanke sa zainteresiranim gospodarstvenicima iz zemlje i inozemstva.
IZVOR:
WWW.FERATA.HR

PLAN NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2013. GODINU

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi («N.N.» br. 90/11 i 83/13 ) i članka 11. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj – pročišćeni tekst, donosim Plan nabave Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2013. godinu.

Plan nabave Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2013. godinu možete preuzeti ovdje.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA RAZDOBLJE I/2012. g. – 30.06.2013. g.

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» 90/11), Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj objavljuje  REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA RAZDOBLJE I/2012. g. – 30.06.2013. g. koji možete pruzeti ovdje.

Dražen Pros posjetio Sinj

U organizaciji Gospodarske zone Kukuzovac u Sinju je, 25. travnja 2013. godine, boravio zamjenik ministra poduzetništva i obrta Dražen Pros, koji je obišao Gospodarsku zonu Kukuzovac, a potom u hotelu Alkar održao javnu tribinu.
Nakon što su ga direktorica GZK Dijana Breko i sinjski gradonačelnik Ivica Glavan te njegov zamjenik Zoran Vujanović upoznali sa stanjem u zoni, Pros je obišao dva gospodarstvenika – Olasagasti i Delicije 'Marović'. Nakon obilaska kazao je kako je GZK dobar pokazatelj kako jedinica lokalne samouprave u suradnji s ministarstvom i županijom ulaže u budućnost razvoja poduzetništva.
Opširnije...
IZVOR: WWW.FERATA.HR

PLAN NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2012. GODINU

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi («N.N.» br. 90/11) i članka 11. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj – pročišćeni tekst, donosim Plan nabave Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2012. godinu. 

Plan nabave Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2012. godinu možete preuzeti ovdje.

Ministar poduzetništva i obrta gospodin Gordan Maras posjetio Gospodarsku zonu Kukuzovac

   

Ministar poduzetništva i obrta gospodin Gordan Maras, u sklopu svog boravka u Sinju dana 20.04.2012. godine, posjetio je Gospodarsku zonu Kukuzovac.
Direktorica GZK d.o.o. Sinj Diana Breko upoznala je ministra sa stanjem izgrađenosti infrastrukture i objekata u zoni, te su posjetili objekat tvrtke Kalup d.o.o., investitora g. Nediljka Ćurkovića.
Vrijedno je napomenuti da se radi o povratniku koji se, nakon 45 godina boravka i rada u Kanadi, vratio u Hrvatsku, i u Gospodarskoj zoni Kukuzovac izgradio objekt za proizvodnju i servis dijamantnih alata, te u izgradnju istog uložio 1.500.000,00 C$ vlastitih sredstava,  i u kojem upošljava 6 radnika. S njim su se u Hrvatsku vratili jedan sin i kći, dok je drugi sin preuzeo tvrtku u Kanadi.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri javnoj nabavi direktorice Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Diane Breko

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa pri javnoj nabavi direktorice Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Diane Breko možete pruzeti ovdje.

Svečano otvaranje objekta investitora Delicije Marović d.o.o. iz Sinja

      

Dana 29. ožujka 2012.g. u Gospodarskoj zoni Kukuzovac upriličeno je svečano otvaranje objekta investitora Delicije Marović d.o.o. iz Sinja. Tvrtka Delicije Marović d.o.o. Sinj na građevinskoj parceli od 2.262 metra kvadratna izgradila je proizvodni objekt, sušionicu pršuta, s dnevnim kapacitetom od jedne tone suhomesnatih proizvoda. Radovi na izgradnji objekta, površine oko 400 metara kvadratnih, počeli su 7. rujna 2011. godine.
Svečanom otvaranju su nazočili dožupan Visko Haladić, direktorica društva GZ 'Kukuzovac' Diana Breko, gradonačelnik Sinja Ivica Glavan i njegovi zamjenici Elena Perković Paloš i Zoran Vujanović te drugi uzvanici.
                                                                                                

Pregled sklopljenih ugovora po javnoj nabavi u 2011. godini

Pregled sklopljenih ugovora po javnoj nabavi u 2011. godini i njihovog izvršenja za I-XII 2011.g. (bez PDV) možete pruzeti ovdje.

OBAVIJEST INVESTITORIMA

GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC - SINJ, KAO JEDNA OD NAJPERSPEKTIVNIJIH I NAJVEĆIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ JE RAZVIJENA I PROJEKTIRANA NA POVRŠINI OD 157HA I KAO TAKVA LICENCIRANA ZA FONDOVE EU S KOMPLETNO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM NA POVRŠINI OD 60HA. SMJEŠTENA JE U IDEALNOM MAKRO I MIKROLOKACIJSKOM PODRUČJU U SREDIŠTU DALMACIJE IZMEĐU GRANIČNOG PODRUČJA BIH I SPLITA (20KM) KAO ADMINISTRATIVNOG, GOSPODARSKOG I SVEUČILIŠNOG SREDIŠTA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, A NALAZI SE NEPOSREDNO I UZ DRŽAVNU CESTU D-1, UDALJENA SAMO  9KM  OD  AUTOPUTA  ZAGREB-SPLIT - IZLAZ DUGOPOLJE.
 

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA UZ OVE KOMPARATIVNE PREDNOSTI, KAO I MNOGE POGODNOSTI I BENEFICIJE ZA POTENCIJALNE INVESTITORE, NUDIMO KOMLETNO INFRASTRUKTURNO   OPREMLJENO   ZEMLJIŠTE   PO  CIJENI  OD  SAMO  35   KUNA  PO  1/M2. 

 

OSIM IZUZETNO NISKE CIJENE ZEMLJIŠTA GRAD SINJ SVIM INVESTITORIMA NUDI POSEBNE POGODNOSTI I FINANCIJSKE OLAKŠICE, KAO ŠTO SU :

 

1. UMANJENJE CIJENE ZEMLJIŠTA ZA 10% ZA SVE INVESTITORE KOJI SVOJE OBJEKTE IZGRADE I STAVE U FUNKCIJU U ROKU OD 1 GODINE OD POTPISIVANJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA.

2.  UMANJENJE CIJENE ZEMLJIŠTA ZA 10% ZA SVE INVESTITORE S PODRUČJA GRADA SINJA KOJI SVOJE GOSPODARSKE OBJEKTE IZMJESTE NA PODRUČJE GOSPODARSKE ZONE

 

3.  UMANJENJE KOMUNALNOG DOPRINOSA ZA 70% ZA SVE PROIZVODNE DJELATNOSTI I IZGRADNJU HOTELA.

4.    UMANJENJE KOMUNALNOG DOPRINOSA ZA   30%  ZA  SVE OSTALE DJELATNOSTI.

 

5.    UMANJENJE KOMUNALNE NAKNADE ZA PRVE GODINE POSLOVANJA :

       - U PRVOJ GODINI   100%

       - U DRUGOJ GODINI 75%

       - U TREĆOJ GODINI  50%


SINJ 09.11.2011.

U Splitu održani Međunarodni gospodarski susreti

    

Na ovogodišnjim Međunarodnim gospodarskim susretima, koji su se pod pokroviteljstvom Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Split, održali u okviru sajma SASO 2011., predstavnici Gospodarske zone Kukuzovac, direktorica Diana Breko i Velibor Milošević, održali su bilateralne sastanke sa zainteresiranim gospodarstvenicima iz zemlje i inozemstva. Događaj je okupio 73 tvrtke iz devet zemalja (Hrvatska, BiH, Češka, Slovačka, Njemačka, Mađarska, Italija, Makedonija, Rumunjska i Srbija) koje su održale sto bilateralnih sastanaka s potencijalnim stranim partnerima.

Svečanost polaganja kamena temeljca za izgradnju poslovnog objekta tvrtke "Delicije Marović" d.o.o. iz Sinja

 


Dana 07. listopada 2011.g. u Gospodarskoj zoni Kukuzovac upriličena je svečanost polaganja kamena temeljca za izgradnju poslovnog objekta tvrtke "Delicije  Marović" d.o.o. iz Sinja.
Investitor "Delicije  Marović" d.o.o., na parceli od 2262 m2 izgradit će pogon za preradu i sušenje mesnih proizvoda te planira otvaranje 10-tak novih radnih mjesta.
Svečanom otvaranju radova nazočili su gradonačelnik Sinja Ivica Glavan, sinjski dogradonačelnici Elena Perković Paloš i Zoran Vujanović, direktorica tvrtke Gospodarska zona Kukuzovac Diana Breko te predstavnici investitora.

Svečanost polaganja kamena temeljca u GZ Kukuzovac

Dana 4. kolovoza 2011.g. u Gospodarskoj zoni Kukuzovac upriličena je svečanost polaganja kamena temeljca za izgradnju dva objekta.

 
Investitor Pirson montaža iz Klisa na parceli od 3613 m2 izgradit će pogon za proizvodnju metalnih konstrukcija te planira otvaranje 20-tak novih radnih mjesta.


 
Tvrtka Olasagasti d.o.o. iz Komiže na parceli od 3949 m2 sagradit će pogon za preradu ribe i ribljih proizvoda u kojem će se otvoriti 35 do 40 novih radnih mjesta.

Svečanom otvaranju radova nazočili su dožupan Splitsko-dalmatinski Luka Brčić, gradonačelnik Sinja Ivica Glavan,  sinjski dogradonačelnici Elena Perković Paloš i Zoran Vujanović, direktorica tvrtke Gospodarska zona Kukuzovac Diana Breko te predstavnici investitora.

'Finaliziramo pregovore s još nekoliko investitora i uskoro očekujem raspisivanje novoga natječanja za prodaju zemljišta u GZ Kukuzovac. Na sljedećoj sjednici Gradskoga vijeća ići ćemo na izmjenu određenih pravila za kupnju zemljiša na Kukuzovcu. Naime, čim uočimo neki nedostatak idemo na izmjenu, a nedostatke uočimo upravo u razgovorima s investitorima. Sve ono što je realno vrlo brzo mijenjamo', kazao je gradonačelnik  Ivica Glavan te  dodao kako vrlo skoro očekuje polaganje kamena temeljca za izgradnju pogona ostalih tvrtki koje su kupile zemljište.

'Za Splitsko-dalmatinsku županiju GZ Kukuzovac jedna je od prioritetnijih. Županija je u posljednje dvije godine u ovu Zonu uložila oko milijun kuna za sufinanciranje uglavnom komunalne infrastrukture. Županija će i u Proračunu za iduću godinu planirati sredstva za Kukuzovac', najavio je dožupan Brčić te kazao kako je vrlo važno što se GZ Kukuzovac orijentirala na proizvodne djelatnosti te da je to ispravan put za prosperitet ovoga kraja', rekao je i dožupan Luka Brčić.

Investitori nisu krili zadovoljstvo početkom izgradnje objekata te su obećali što bržu izgradnju i zapošljavanje novih kadrova.

POPIS INVESTITORA U GZK SA PREGLEDOM REALIZACIJE DINAMIKE NATJEČAJNIH I INVESTICIJSKIH OBVEZA

Informacija od 21.10.2014.  

Red.
br.

Poduzetnici

Lokac. dozvola
(rok 6 mjes.)

Potpisan Predugovor ili Glavni kupopr.
Ugovor

Planirani početak
izgradnje objekta

1.

PLOVID, obrt-Podstrana

19.11.2009.
10.12.2009.
pr.

26.02.2010.ug.

2.

ZIMA d.o.o.-Split

02.12.2009.
23.12.2009.
pr.

19.03.2010.ug.

3.

METAL RADOŠ, obrt-Sinj

02.12.2009.
pr.

25.03.2010.ug.

4.

ELASTOPLAST d.o.o.-Split

20.01.2010.
12.02.2010.
pr.

05.03.2013.pr.ug

Objekt u
izgradnji

5.

ZNAK GRUPA d.o.o.-Podstrana

14.10.2010
.pr.

22.07.2010.ug.

6.

ALCA d.o.o.-Zagreb

29.04.2010.
17.05.2010
.pr.

16.06.2010.ug.

Objekt izgrađen

7.

HIPODROM d.o.o.-Sinj

14.04.2010.

14.10.2009.p.ug.

8.

BRAĆA, obrt-Sinj

PROJEKT U IZRADI

15.10.2009.p.ug.

Objekat u
izgradnji

9.

KALUP d.o.o.-Hrvace (Bitelić)

06.10.2010.
22.10.2010.
pr.

20.09.2010.ug.

Objekt izgrađen

10.

C-MONT, obrt-Sinj

29.06.2010.
pr.

09.09.2010.ug.

Objekt u izgradnji

11.

PIRSON MONTAŽA d.o.o.-Klis

15.12.2010.
pr.

22.11.2010.ug.

Objekt u izgradnji

12.

BOTIĆ d.o.o.-Split

01.10.2010.
pr.


13.

MIKREZ d.o.o.-Split

08.06.2010.
pr.

27.01.2010.p.ug.
2011.ug.

14.

BABIĆ d.o.o.-Split

PROJEKT U IZRADI

24.06.2010.p.ug.

15.

KELAM d.o.o.-Split

11.01.2011.
pr.

22.02.2011.p.ug.

16.

SMID d.o.o.-Sinj

PROJEKT U IZRADI

18.05.2010.p.ug.

17.

MLJEKARA SINJ d.o.o.-Sinj

09.08.2011.

17.08.2011. ug.

18.

OLASAGASTI d.o.o.-Komiža

04.11.2010.
pr.

04.11.2010.ug.

Objekt izgrađen

19.

DELICIJE MAROVIĆ d.o.o.-Sinj

05.03.2011.
pr.

09.12.2010.ug.

Objekt 
izgrađen

20.

LOGISTIKA VIOLETA d.o.o.,
Sv. Ivan Zelina

 

18.01.2012.p.ug.

 Objekat
izgrađen

21.

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o., Split

 

18.01.2012.p.ug.

 Objekat u
izgradnji

22.

PIVOVARA MAJIĆ d.o.o., Trilj

 

20.01.2012.p.ug.
15.03.2103. ug..

 Objekat u
izgradnji

23.

LAGERMAX ZAGREB d.o.o., Zagreb

 

24.01.2012.p.ug.

Objekt
izgrađen

24.

VIATOR d.o.o., Split

 

25.01.2012.p.ug.

 

25.

FINE GOLD d.o.o., Sinj

 

 

 Objekt u
projektiranju

26.

Inter S.T.E.E.L. d.o.o., Dicmo

 

15.02.2012.p.ug.

Objekt
 izgrađen
27. Pismohrana servis d.o.o.
Zagreb
Predugovor 23.10.2012. g.
28. Slani inćuni d.o.o.
Sinj
 Predugovor 18.09.2012. g.
29. Pico trans d.o.o. Sinj Predugovor 11.09.2012. g.
30. Poljud vile d.o.o. Split Predugovor
27.02.2013.g.
31. LISKA d.o.o. Sinj Predugovor
14.03.2013. g.
Objekt
izrađen
32. ABES d.o.o. Split 27.02.2013.p.ug. Objekt
 izgrađen
33. MILETIN d.o.o. Sinj
34. FABIJAN j.d.o.o. 18.04.2013. p.ug. Objekt u
projektiranju
35. BALINICE d.o.o.
Sinj
Projekt u
izradi
36. Bazenska tehnika d.o.o. Dicmo Projekt u
izradi
37. Delić d.o.o. Sinj Projekt u
izradi
38. Neir d.o.o.
39. Jurčević&D.L.

Veleposlanik Republike Srbije posjetio Sinj

      

Dana 15. lipnja 2011.g. gradonačelnik Grada Sinja Ivica Glavan upriličio je prijem za veleposlanika Republike Srbije gospodina Stanimira Vukičevića. Uz gradonačelnika Glavana prijemu su nazočili dogradonačelnik Zoran Vujanović, predstojnik Ureda Grada Sinja Igor Vidalina, direktorica GZK Dijana Breko i Velimir Milošević te predstavnik srpske nacionalne manjine u Sinju Dušan Stojanac.
Nakon iskazane dobrodošlice gradonačelnik je upoznao veleposlanika s najvažnijim projektima u gradu Sinju te strategiji razvoja (s posebnim naglaskom na razvoj Gospodarske zone Kukuzovac), a veleposlanik je govorio o mogućem ulaganju potencijalnih investitora iz Srbije u Gospodarsku zonu Kukuzovac.
Nakon službenog primanja u Uredu gradonačelnika veleposlanik je u pratnji domaćina obišao Galeriju Sikirica i Muzej Cetinske krajine.

Održana prezentacija Gospodarske zone Kukuzovac na Međunarodnim gospodarskim susretima u Splitu

Dana 22. listopada 2010. g. na ovogodišnjim Međunarodnim gospodarskim susretima, koji su se pod pokroviteljstvom Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Split, održali u okviru sajma SASO 2010., prezentirane su mogućnosti i prednosti ulaganja u Gospodarsku zonu Kukuzovac.

Prezentaciju pod nazivom "Gospodarska zona Kukuzovac Sinj–mjesto Vašeg ulaganja i poslovnog uspjeha" izložila je direktorica Diana Breko, nakon čega su sa zainteresiranim gospodarstvenicima održani bilateralni sastanci.

Potpisan Ugovor o građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture drugog dijela I faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac između investitora Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj i tvrtke CESTAR d.o.o. iz Splita

       

Dana, 16. rujna,  u Gradskoj vijećnici Grada Sinja potpisan je Ugovor o građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture drugog dijela I faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac između investitora Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj i na javnom nadmetanju između 10 ponuditelja odabranog izvođača radova tvrtke CESTAR d.o.o. iz Splita.

Ugovor je u ime investitora potpisala direktorica GZK d.o.o. Sinj, Diana Breko, dipl.iur., a u ime izvođača direktor Jozo Rako, dipl.iur.

Vrijednost investicije je 12.752.719,53 kune, a rok izvođenja radova je 6 mjeseci od momenta uvođenja izvođača u posao, a po završetku ugovorenih radova, bit će potpuno komunalno opremljena prva faza Gospodarske zone Kukuzovac i time stvoreni svi uvjeti za nesmetan ulazak investitora u zonu i započimanje obavljanja njihove registrirane djelatnosti.

Natječaj za kupnju preostalog dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta bit će objavljen nakon donošenja zaključka o prodaji/osnivanju prava građenja na predmetnim nekretninama od strane Gradskog vijeća Grada Sinja.

Zbog iskazanog interesa poduzetnika za ulaganja u našu radnu zonu pripremljena je dokumentacija za nadmetanje za nabavku usluge projektiranja, odnosno izrade glavnih i izvedbenih projekata svih sustava infrastrukture II faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac, a sam poziv za nadmetanje bit će objavljen u slijedećih nekoliko dana.

Svečanost otvaranja radova na prvom objektu koji se počinje graditi na području Gospodarske zone Kukuzovac Sinj, investitora „ALCA ZAGREB d.o.o.“

    

Dana 09. srpnja 2010 godine, s početkom u 11,00 sati na području Gospodarske zone Kukuzovac Sinj, upriličena je svečanost prigodom otvaranja radova na prvom objektu koji se počinje graditi na području Gospodarske zone Kukuzovac Sinj, investitora „ALCA ZAGREB d.o.o.“

Investitor na čestici zemljišta 177/161 k.o. Turjaci ukupne površine 31 289 m2, namjerava izgraditi proizvodno-poslovnu građevine u svrhu obavljanja svoje djelatnosti.

Tvrtka "Alca Zagreb" d.o.o. je tvrtka koja na hrvatsko tržište distribuira proizvode široke potrošnje poznatih svjetskih robnih marki. Na području GZK namjerava izgraditi Regionalni centar logističkih proizvoda unutar kojih će se pružati usluge proizvodnje logističkih proizvoda kao što su usluge dodane vrijednosti, dorade proizvoda, prepakiranje, te manipulativno logističkih proizvoda. U Gospodarsku zonu Kukuzovac namjeravaju preseliti cjelokupno poslovanje, te uz postojeće u I. fazi namjeravaju zaposliti cca. 20. zaposlenika s ovog područja.

Fotografije sa svečanosti otvaranja radova možete pogledati ovdje.

U Sarajevu održana prezentacija GZ Kukuzovac

 
Dana 25. ožujka 2010. godine, u organizaciji HGK Splita i Splitsko-dalmatinske županije, u okviru Poslovnog foruma i susreta privrednika Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Sarajevu je održana prezentacija o prednostima i mogućnostima ulaganja u Gospodarsku zonu Kukuzovac.

Izmjene UPU-a GZ Kukuzovac, siječanj 2010.

Zaključak o ispravci greške UPU-a GZ Kukuzovac 53.03 Kb
Clicks: [8793]
Updated On: 2/16/2010
Urbanistički plan uređenja GZ Kukuzovac 3,395.03 Kb
Clicks: [5099]
Updated On: 2/16/2010

POPIS INVESTITORA ČIJE SU PONUDE PO JAVNOM NATJEČAJU ZA PRODAJU/PRAVO GRAĐENJA U GZK-SINJ PRIHVAĆENE:Tvrtka

Djelatnost

Broj novo-
zaposlenih

"ALCA" d.o.o.
Zagreb

Usluge logističkih proizvoda ( usluge dodane vrijednosti dorade proizvoda, prepakiranje te manipulativno logistički proizvodi)

cca. 10-15

"Krik" d.o.o.
Split

Izrada i projektiranje instalacija na gospodarskim i stambenim objektima

cca. 30

"Terrigena" d.o.o.
Okrug Donji

proizvodnja bioloških pročišćivača otpadnih voda i postrojenja za pročišćavanja procesnih voda iz industrije, poljoprivrede i stočarstva

cca. 50

"Mikrez" d.o.o.
Split

Izrada uređaja i alata za uzorkovanje, ispitivanje i kontrolu betona, kamena i asfalta

5-10

"SMID" d.o.o.
Sinj

Proizvodnja, obrada i prodaja tekstila te odjevnih predmeta

5-10

Botić d.o.o.
Split

veleprodaja, distribucija, projektiranje, postavljanje i prodaja svih vrsta elektroinstalacija

5

Proizvodno trgovački obrt "Babić"
Split

Proizvodnja kruha, peciva, slastica i tjestenine

200

Kelam d.o.o.
Trogir

Prijevoz robe u domaćem prometu, pocinčavanje, prozvodnja vrša i ribarskih alata

5-10

Zima svjetlosne dekoracija d.o.o.
Split 

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, proizvodnja profesionalnih svjetlećih tijela

4+10

Obrt „Elastoplast“,
Split

Proizvodnja fleksibilne
ambalaže za pakiranje hrane


Ancora Commerce d.o.o.,
Split

Prerada i pakiranje ribe

40-50

Obrt „Metal Radoš“
Sinj

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, opći mehanički poslovi

4

Obrt „Plovid“,
Podstrana

Gradnja i proizvodnja plastičnih brodica

10

Ornatus d.o.o.
Split

Trgovina, tisak i graviranje

8

Pakleni otoci d.o.o.
Split

Proizvodnja i gradnja
aluminijsko-gumenih brodica i brodova

30

Obrt "C-mont",
Sinj

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, te za mehaničko održavanje i popravak strojeva

7

  Pirson Montaža d.o.o. Klis

Izrada i montaža željeznih konstrukcija ua dizalice

10

  Hipodrom d.o.o.
Sinj

Proizvodnja sadnica

7

  Kameno-klesarski obrt „BRAĆA“ Sinj

Obrada kamena

5

Kalup d.o.o. , Bitelić Gornji

Proizvodnja i servis alata za rezanje i bušenje kamena i betona

5

MILLS SINJ d.o.o.
Sinj

Prerada mlijeka i
mlječnih proizvoda

70

Olasagasti d.o.o.
Komiža

 Prerada  i pakiranje
ribe

30-50

Klis-mont
Klis

Izrada metalnih elemenata

10

Delicije Marović d.o.o.
Sinj

Prerada i sušenje mesnih proizvoda

10

Logistika Violeta d.o.o.
Sv. Ivan Zelina

Papirnata konfekcija

10-15

Pivovara Majić d.o.o.
Trilj

Proizvodnja i distribucija
piva

10

Fine Gold d.o.o.
Sinj

Pneumatika i centar
auto guma

8-10

Viator d.o.o.
Split

Auto-salon
sa servisom

15

Kizmanić&Šimunović projekt d.o.o.
Split

Projektiranje

2

Inter Steel d.o.o.
Dicmo

Proizvodnja betonskih
elemenata

10

Lagermax Zagreb d.o.o.
Zagreb

Transport i servis
kamiona

5-7

Pismohrana d.o.o. Zagreb

Pohrana arhivske građe

 

Slani inćun d.o.o. Sinj

Soljenje ribe

 

Pico trans d.o.o. Sin

Teretni transport, garaža i salon

Poljud vile d.o.o. Split

I faza pokretni kontejneri; II faza proizv. bravarskih konstrukcija i građ. limarije

U 3. god. 15 radnika

LISKA d.o.o. Sinj

Pogon za preradu, pakiranje i skladištenje povrća

2-3
sezona 10-15

ABES d.o.o. Split

Proizv.-sklad. hala I faza; II faza proizv. gumenih glisera

I faza 5 radnika II do 20

MILETIN d.o.o. Sinj

Distributivno-skladišni centar i hladnjača

Do 10 radnika

FABIJAN j.d.o.o.
Djakovo

Proizvodnja namjestaja

10

Balinice d.o.o. Sinj

 

10

Bazenska tehnika d.o.o.
Dicmo

 

5

Delić d.o.o. Sinj

Proizvodnja namještaja

5
  


 

ODRŽAN RADNI SASTANAK SA INVESTITORIMA PO RASPISANIM NATJEČAJIMA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GOSPODARSKOJ ZONI KUKUZOVAC

Dana, 2. srpnja 2009. g., u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 8.30 sati održan je radni sastanak sa investitorima po raspisanim Natječajima za prodaju zemljišta u Gospodarskoj zoni Kukuzovac. Sastanku su pored 19 investitora nazočili gradonačelnik Grada Sinja gosp. Ivica Glavan, zamjenici gradonačelnika Grada Sinja gđa. Elena Perković-Paloš i Zoran Vujanović, predstavnici tvrtke Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. i Nadzornog odbora, te djelatnici Upravnog odjela za prostorno planiranje, gospodarenje prostorom i razvoj Grada Sinja. Gradonačelnik Grada Sinja gosp. Ivica Glavan u svoje osobno ime i u ime svoga tima čestitao je svim poduzetnicima na strpljenju i ustrajnosti u realizaciji svojih projekata u Gospodarskoj zoni Kukuzovac. Gradonačelnik je obavijestio nazočne poduzetnike o planu Grada Sinja u svezi dodatnih poticaja i subvencija koje Grad Sinj planira osigurati poduzetnicima, pri čemu je istaknuto kako će: Grad Sinj će subvencionirati cijenu struje i platiti priključak na vodovodnu mrežu prvom poduzetniku koji će u roku od 6 mjeseci od ishodovanja lokacijske dozvole izgraditi objekt u Gospodarskoj zoni Kukuzovac. Ujedno, gradonačelnik je obećao ubrzati proces realizacije projekta Gospodarske zone Kukuzovac, te svim poduzetnicima zaželio uspjeh u radu.

Zamjenica gradonačelnika Grada Sinja gđa. Elene Perković-Paloš također je čestitala svim poduzetnicima i obećala ulaganje velikih napora nove izvršne vlasti u osiguranju gospodarskog prosperiteta Grada Sinja, pri čemu je poseban naglas stavljen na razvoj partnerskog odnosa Grada Sinja i poduzetnika. Zamjenica gradonačelnika iznijela je planove Grada Sinja o objavljivanju novog natječaja za prodaju zemljišta u Gospodarskoj zoni Kukuzovac, te plan Grada Sinja o izdvajanju značajnih proračunskih sredstava za uređenje infrastrukture Gospodarske zone Kukuzovac.

Nazočni predstavnici investitora predstavili su svoje projekte i planove u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Dva investitora: Eko solar d.o.o. i Braniteljska zadruga ČOVIK I PO ishodili su lokacijske dozvole, dok su ostali u postupku ishođenja istih za svoje projekte.

Od strane direktora Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. gosp. Damira Čarića sudionici sastanka upoznati su kako izvođenje radova od strane izvođača radova Poduzeća za ceste d.d. prati planiranu dinamiku, te se kraj radova očekuje krajem rujna 2009.g.

Gđa. Dijana Breko, voditeljica općih i pravnih poslova GZK d.o.o. Sinj, upoznala je detaljno nazočne sa odredbama Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja objavljenog u Narodnim novinama krajem lipnja ove godine.IZGRADNJA INFRASTRUKTURE 1. FAZE GOSPODARSKE ZONE

POČETAK RADOVA: VELJAČA 2009. GODINE
ZAVRŠETAK RADOVA: RUJAN 2009. GODINENOVOSTIDana 23. prosinca 2008.g. potpisan je Ugovor o građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture dijela prve (I) faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac s izvođačem radova Poduzeće za ceste d.d., Split. Ugovorom o građenju obuhvaćena je izgradnja 3,7 km prometnica sa nogostupom i javnom rasvjetom, vodoopskrbnim sustavom, sustavom odvodnje, elektromrežom i DTK-om. Ugovorena vrijednost radova je 19.795.559,54 kn neto, a rok izvođenja je 8 mjeseci. Trenutni broj investitora u I fazi realizacije Gospodarske zone Kukuzovac je 14 i svi su u postupku ishođenja lokacijskih dozvola za svoje poslovne objekte – svi sektor proizvodnja.

·  Dana 5. rujna oglašen je natječaj za Ustupanje radova na izgradnji komunalne infrastrukture dijela I faze Gospodarske zone Kukuzovac!
  
Natječaj je objavljen na Elektroničkom oglasniku Javne nabave Narodnih novina.        

· Dana 28. listopada izvršen je odabir najpovoljnije ponude o provedbi postupka javnog nadmetanja za izviđenje radova na izgradnji komunalne infrastrukture dijela I faze Gospodarske zone Kukuzovac. 

Od sedam pravovremeno pristiglih ponuda/ponuditelja u provedenom postupku Javne nabave,  kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja – Poduzeće za ceste Split d.d. , Hercegovačka 104., Split. 

Najpovoljnija ponudbena cijena iznosi  19.795.559,54 kuna, bez PDV-a! 

· Po zaključenom natječaju za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni kukuzovac, u tijeku je postupak  parcelacije i uvođenje novih poduzetnika/investitora u prostor  Zone.   

· Dana 30.  listopada oglašen je natječaj za Ustupanje usluga stručnog nadzora na izgradnji komunalne infrastrukture dijela I faze Gospodarske zone Kukuzovac!

Natječaj je objavljen na Elektroničkom oglasniku Javne nabave Narodnih novina.

NOVOSTI

PREGLED STANJA REALIZACIJE PROJEKTA GZK.

Koncept realizacije projekta Zone na 156ha baziran je na faznoj izgradnji svih infrastrukturnih sustava, pa je prema ishođenim načelnim dozvolama izgradnja planirana unutar tri faze, prva južno od centralne saobraćajnice, a druge dvije sjeverno od iste, podijeljene poprečnom saobraćajnicom. Površina zemljišta, koja je projektno spremna za građenje i potencijalne poduzetnike, u I fazi realizacije je 59 ha..  Procjenjena vrijednost radova komunalnog opremanja zemljišta I faze izgradnje iznosi 66.750.000,00 kn. Paralelno sa realizacijom projekata, kojih je investitor Društvo, Grad Sinj je ugovorio  izradu cjelokupne projektne dokumentacije za izgradnju TS «Kukuzovac» 110/20 (10)kV, locirane u I fazi GZK.

1.     CESTOVNA MREŽA I PARKIRALIŠTA – PROMETNICE UNUTAR ZONE 
     Tehnički aspekt
-       izrađena idejna rješenja i idejni projekt prometne mreže unutar obuhvata cijele GZK na 156 ha
-       ishođena lokacijska dozvola
-       ishođena načelna dozvola kojom se određuju faze izgradnje po kojima će se izraditi glavni projekti i ishoditi građevinske dozvole, odnosno potvrde glavnih projekata
-       izrađen parcelacijski elaborat cestovne mreže i parkirališta I faze realizacije, nakon čije provedbe su ispunjeni svi preduvjeti za uvođenje investitora u prostor i projektiranje poslovnih objekata
-       izrađen glavni projekt prometne mreže I faze realizacije, projekt prometne signalizacije,
-       izrađen glavni projekt krajobraznog uređenja
-       izrađen izvještaj o inženjersko-geološkim istražnim radovima 

2.     CESTOVNI PRIKLJUČAK ZONE NA D-1
            Tehnički aspekt
-       izrađeno idejno rješenje i idejni projekt
-       ishođena lokacijska dozvola
-       izrađen parcelacijski elaborat i ovjeren od strane nadležnih tijela i Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
-       potvrđen list «A» parcelacijskog elaborata i nastale promjene upisane u zemljišnu knjigu
-       riješeni imovinsko-pravni odnosi na nekretninama u obuhvatu zahvata izgradnje
-       po upisu promijenjenog statusa nekretnina u zemljišnoj knjizi, izvršit će se provedba lista «B» parcelacijskog elaborata u katastarski operat
-       izrađen glavni projekt cestovnog priključka
-       nadležnom upravnom tijelu predan zahtjev za potvrdu glavnog projekta (prije građevinska dozvola) 

3.     ELEKTROOPSKRBA 
            Tehnički aspekt 
 PRIVREMENI PRIKLJUČAK NA ELEKTROMREŽU ( HEP ) 
-       Izrađeno idejno rješenje priključnog kabela Radošić-Kukuzovac
-       Ishođena lokacijska dozvola
-       Izrađen glavni projekt i postavljen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
-       Po javnom natječaju izabran izvođač radova i potpisan ugovor – iskop kanala za polaganje kabela od Radošića do ulaza u zonu,
-       Potpisan predugovor o izgradnji i financiranju sa HEP-om, DP Elektrodalmacija Split
-       Izrađeno idejno rješenje za TS «KUKUZOVAC-12»,
-       Ishođena lokacijska dozvola za TS «KUKUZOVAC – 12»,
-       Izrađeno idejno rješenje za raspletni kabel i TS «KUKUZOVAC-22»,
-       Ishođena lokacijska dozvola za raspletni kabel i TS «KUKUZOVAC-22

 Za ishođenje građevinske dozvole čeka se suglasnost Agencije za telekomunikacije na glavni projekt 

ELEKTROMREŽA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA UNUTAR  ZONE
            Tehnički aspekt
-       Izrađeno idejno rješenje i idejni projekt elektro i telekomunikacijske mreže te javne rasvjete unutar obuhvata cijele GZK na 156ha, sa prikazom fazne izgradnje
-       predan zahtjev za lokacijsku dozvolu
-       ishođena lokacijska dozvola za cijelu zonu
-       izrađeni idejni projekti za tri TS 10(20)/0,4 kV pod oznakoma «1», «30» i «31»
-       izrađen glavni projekt kabelskog raspleta, javne rasvjete i telekomunikacijske kanalizacije
-       izrađen glavni projekt tri trafostanice 

4.     VODOOPSKRBA  I  ODVODNJA 
             VODOOPSKRBA 
            Tehnički aspekt
-       izrađeno idejno rješenje vodoopskrbe za obuhvat cijele GZK na 156ha, sa prikazom fazne izgradnje
-       ishođena lokacijska dozvola
-       izrađen idejni projekt
-       ishođena načelna dozvola sa utvrđenim fazama izgradnje prema kojima će se ishoditi potvrda glavnog projekta. Načelna dozvola omogućava ulazak u prostor i izvođenje pripremnih radova
-       izrađen glavni projekt vodoopskrbe 

                  ODVODNJA 
             Tehnički aspekt
-       izrađen idejno rješenje i idejni projekt odvodnje otpadnih voda za obuhvat cijele GZK na 156ha, sa prikazom fazne izgradnje
-       izrađeno idejno rješenje za biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
-       nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš za sustav odvodnje, predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za cijelu zonu
-       izrađen glavni projekt odvodnje  

5.     STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ
-       izrađena studija utjecaja na okoliš – zaštita prostora, ekološkog sustava  i  sustav odvodnje otpadnih voda Gospodarske zone Kukuzovac  
-       predana nadležnim službama na postupak procjene utjecaja konkretnog zahvata na okoliš
-       u postupku Povjerenstvo zatražilo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva što je usporilo postupak procjene utjecaja na okoliša
-       nakon javnog uvida i javne rasprave od 15 dana donijeto rješnje o prihvatljivosti za okoliš izgradnje sustava odvodnje Gospodarske zone Kukuzovac ( 30.04.2008.g.) 

Između ostaloga, u Društvu su obavljeni poslovi izrade informacija te dostava i razmjena podataka za potrebe tijela državne i regionalne uprave te raznih državnih institucija. Zahtjevi za sufinanciranjem projekata, niz raznih imovinsko pravnih poslova, te mnogobrojne geodetske situacije za potrebe izrade projektne dokumentacije infrastrukturnih sustava na površini cijele Zone!

Ukupno je isprojektirano i dovedeno do lokacijskih dozvola 30 km cesta unutar obuhvata cijele Zone sa svim infrastrukturnim sustavima, od čega je 8 km u obuhvatu I faze praktično dovedeno do izdavanja građevinskih dozvola i pripremljeno za građenje.  

U SINJU, TRAVANJ 2008. 

GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC

 

Gospodarska zona Kukuzovac

U dosadašnjim strateškim razvojnim i prostorno planskim dokumentima Grada Sinja, kapitalni projekt u području ostvarivanja uvjeta za gospodarski razvitak Grada je Gospodarska zona Kukuzovac, južno od naselja Grada, a 10 km od čvora Dugopolje na auto cesti Zagreb-Split, na površini od 156 ha izvaredno povoljnog terena za ovu namjenu.

Grad Sinj je Prostornim planom Grada i Urbanističkim planom uređenja Gospodarske zone Kukuzovac  ostvario prostorno planske predpostavke za pripremu i razvijanje Zone.
U okviru pripreme za pristupanje realizaciji Gospodarske zone Kukuzovac Gradsko poglavarstvo je posebno definiralo Osnove za razvoj i faze projekta koja obuhvaća 57 ha zemljišta.

Registrirana je tvrtka za razvitak, izgradnju i upravljanje gospodarskom zonom Kukuzovac. Osnivač društva je Grad Sinj.
Tvrtka društva glasi: GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o.

U okviru ove gospodarske zone predivđena je i mogućnost formiranja slobodne bescarinske zone, što je obuhvaćeno županijskim planovima i definirano osnovanim društvom "Splitsko-dalmatinska zona" d.o.o.  na nivou Splitsko-dalmatinske županije.

Ističemo da je Grad Sinj obuhvaćen Zakonom o brdsko-planinskim (NN 12/02,32/02,117/03) područjima čije odredbe propisuju niz olakšica za poduzetnike.

 
 
Autorska prava (c) Gospodarska zona Kukuzovac

/

Design and development   ,    CMS technologies